Улыўма орта билим бериў мектеплеринде питкериўшилерге айрықша баҳаға оқығанлығы, үлгили минез-қулық ҳәм жәмийетлик жумысларда белсендилиги ушын берилетуғын алтын ҳәм гүмис медаллардың сыпатламасы

Улыўма орта билим бериў мектеплеринде питкериўшилерге айрықша баҳаға оқығанлығы, үлгили минез-қулық ҳәм жәмийетлик жумысларда белсендилиги ушын берилетуғын алтын ҳәм гүмис медаллардың сыпатламасы


Улыўма орта билим бериў мектеплеринде питкериўшилерге айрықша баҳаға оқығанлығы, үлгили минез-қулық ҳәм жәмийетлик жумысларда белсендилиги ушын берилетуғын алтын ҳәм гүмис медаллардың сыпатламасы

 

Улыўма орта билим бериў мектеплеринде питкериўшилерге айрықша баҳаға оқығанлығы, үлгили минез-қулық ҳәм жәмийетлик жумысларда белсендилиги ушын берилетуғын алтын ҳәм гүмис медаллардың диаметри 35 миллиметрли доңгелек шеңберинде болып, металл араласпасынан таярланған, доңгелек бөритпе формасында болады. Алтын медаль алтынсымақ реңли, гүмис медаль гүмис реңде болады.

 Алтын ҳәм гүмис медалдың ортасында шеңбердиң орайында, көтерилип киятырған қуяш нурлари фонында бөритпе китап сүўретленген, онын улыўма бийиклиги 20 миллиметр, ени 28 миллиметр, төменги шеп тәрепинен оңға қарай үстине шекем нәлдиң сүўрети түсирилген.

Жоқарыдағы белгилер диаметри 30 миллиметр болған доңгелек шеңбер формасындағы айлана бөритпе пенен оралған.Медалдың шеп төменги бөлегинен баслап айлана болып, бас ҳәриплер менен «Оқыўдағы жетискенликлери ҳәм үлгили минез қулқы ушын» деген жазыў түсирилген. Ҳәриплер өлшеми 2 миллиметр.

Медалдың арқа тәрепинде Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң логотипи сүўретленген, сүўретлер ҳәм жазыўлар қабарық.

Медаллар илгеншеклер жәрдеминде туўры төртмүйешлик формасында қадағышқа орнатылған. Қадағыштың бойы 15 миллиметр, ени 25 миллиметр. Қадағышта Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик байрағы сәўлеленген. 

            

 

painting icon

Мәнзил

Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, А.Досназарова көшеси, 62

email icon

Електрон почта

qoraqalpogiston_xtv@xtv.uz mno.rk@exat.uz

cordless screw driver icon

Жумыс күнлери

Жумыс күнлери: Дүйшемби - Жума. Жумыс ўақты: 9:00 - 18:00.