Өзбекстон Республикаси мәмлекетлик герби

Өзбекстон Республикаси мәмлекетлик герби


ӨЗБЕКСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МӘМЛЕКЕТЛИК  ГЕРБИ

Mámleketlik gerbine Ózbekstan Respublikasınıń 1992 jıl 2 iyuldagi 616 -XII-sanlı «Ózbekstan Respublikası Mámleketlik gerbine tuwrısında» gi Nızamı menen tastiyiqlangan.

Ózbekstan Respublikası Mámleketlik gerbine tómendegi kóriniske iye: tawlar, dáryalar hám so'l tárepi bıyday masaqlarınan, ońı bolsa paxtanıń ǵóregileri ashılǵan g'o'za shaqlarınan ibarat chambarga oralǵan gullagan oypatlıq uzra quyash zarrin nurların sochib turadı. Gerbning joqarı bóleginde Respublika hurligining ramzi sıpatında segizburchak suwretlengen bolıp, onıń ishki bóleginde yarım ay hám juldız suwretlengen. Gerbning orayında baxıt hám erksevarlik ramzi — qanatların jazǵan Qumay qusı suwretlengen. Gerbning tómengi bóleginde Ózbekstan Respublikası Mámleketlik bayraǵın ańlatpa etiwshi chambar lentasining bantida «Ózbekstan» dep jazıp qoyılǵan.

Ózbekstan Respublikası Mámleketlik gerbineniń reńli kórinisinde: Qumay qusı hám dáryalar — gúmis reńinde; quyash, masaqlar, paxta paxtanıń ǵóregileri hám «Ózbekstan» jazıwı — altın reńinde; g'o'za shaqları hám japıraqları, tawlar hám oypatlıq — jasıl reńde; paxtanıń ǵóregilerdegi paxta — aq reńde; lenta — Ózbekstan Respublikası Mámleketlik bayraǵıniń reńlerin sáwlelendiriwshi úsh qıylı reńde; segizburchak — altın zarhal menen jıyeklengen halda hawayıda; yarım ay hám juldızlar — aq reńinde suwretlengen.

 

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASĺNĺŃ MÁMLEKETLIK GERBI

«Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketlik gerbine tuwrısında» Nızam 9 -aprel'1993-jılda Qaraqalpaqstan Respublikası Yoqorgi Sovetining XII sessiyasında qabıllandı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik gerbine Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suverenli mámleketlik yekanligini ańlatadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik gerbine - ózinde ońı salı masaqlarınan, so'l'tomoni ashılǵan paxta paxtanıń ǵóregileri hám taw artıdan chiqoyotgan quyashnı, A'mudaryo hám Arol'misoli bolǵan dárya hám teńiz súwretleri suwretlengen.

Gerbning yoqorgi bóleginde segiz qirli forması súwret bolıp, xaliqlarning birligin, onıń ishindegi yarım ay hám juldız suwreti musulmanlardıń muhaddas tımsalı esaplanadı. Gerbning orayında saqıylıq, ullılıq hám belsendilik tımsalı bolǵan tań qalǵanday qumay qusı qanatların jazıp turıptı. Qumo qus suwretiniń artıda qaraqalpaq xalqiniń tariyxıy mádeniyatınan esaplanǵan Shilpiq qorg'onining, yaǵnıyy xalqımızdıń mádeniyatı tariyxı uzaq-uzoqlarga barıp taqalsa da hamiysha navquron yerkinligini ańlatıwshı qo'rg'on suwreti ámeldegi.

Gerbning tómengi bóleginde Respublika mámleketlik bayraǵın ańlatpa yetuvchi chambar lentasining bandiga " Qaraqalpaqstan" dep jazıp qoyılǵan.

painting icon

Мәнзил

Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, А.Досназарова көшеси, 62

email icon

Електрон почта

qoraqalpogiston_xtv@xtv.uz mno.rk@exat.uz

cordless screw driver icon

Жумыс күнлери

Жумыс күнлери: Дүйшемби - Жума. Жумыс ўақты: 9:00 - 18:00.